Till startsida
Starta eller stoppa snurran
 • Forskning

  om opinion och demokrati

  läs mer »
  Forskning
 • Nationella och internationella nätverk

  läs mer »
  Nationella och internationella nätverk
 • LORE

  Datainsamlingar via webbenkäter till framförallt experiment och panelstudier

  läs mer »
  LORE
 • Publikationer inom MOD-nätverket

  läs mer »
  Publikationer inom MOD-nätverket

Multidisciplinär forskning om Opinion och Demokrati

Göteborgs universitet tog under 2009 beslut om en rad strategiska satsningar. En av dessa satsningar, MOD, rör forskning om opinioner och demokrati. Syftet är att bygga upp en multidisciplinär forskningsmiljö som integrerar forskning kring människors attityder och värderingar, politiska processer samt faktiska beteenden.

Laboratory of Opinion Research (LORE)

LORE är en del av MOD och en serviceorganisation för forskare som vill samla in enkätdata via internet. LORE är genom sina undersökningar ett komplement till och bidrar till utvecklingen av forskning om demokrati, opinion och politiskt beteende, samt till den samhällsvetenskapliga forskningen i bred mening.

 

Kontaktinformation

Professor Lena Wängnerud

Lena.Wangnerud(@)pol.gu.se,

Telefon:
031-786 1868

© Göteborgs universitet , Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta