Till startsida
Göteborgs universitet
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Miljö och hållbar demokrati

Plattformen Miljö och hållbar demokrati har ett brett akademiskt anslag gentemot frågor som rör miljö och samhällets olika aktörer. På makronivå behandlar vi frågor rörande vilket politiskt system som bäst tillvaratar miljön och våra naturresurser – demokrati i olika former, alternativt andra, mer eller mindre, auktoritära styrelseskick. Tillvägagångssättet är ofta (länder)jämförande studier och centrala frågeställningar är vilken maktutövning en regim har rätt att utöva på dess medborgare, respektive vilket inflytande medborgarna kan tänkas ha och bör ha över beslutsfattandet.

Främst är vi emellertid inriktade mot mikronivån och då frågor som rör relationen mellan samhällets aktörer och miljön. Vi välkomnar samarbeten med forskare som studerar alla typer av aktörer – inte minst studier av näringslivet – men har hittills främst varit inriktade mot partier, politiker och framförallt medborgarna. Beträffande de senare har vi under lång tid studerat sådant som folks inställning till miljö, energi och olika naturresurser, samt vilka prioriteringar man gör mellan miljö och andra samhällsområden (t ex ekonomisk utveckling). Vidare bedriver vi forskning kring miljöbeteende, dvs i hur hög grad man antar miljömedvetna beteenden i hushållen, i sina val av färdmedel, m.m, och vad olikheter i detta beror på. En ytterligare fråga som upptar mycket inom plattformen rör folks inställning till olika miljöpolitiska åtgärder och styrmedel. Här är vi dels intresserade av hur inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken typ av styrmedel som avses (t ex huruvida de är legala, marknadsorienterade eller informativa respektive om de är tvingande eller snarare uppmuntrande) och dels hur utformningen av styrmedel (t ex gradvis eller drastisk introduktion, val av nivåer och uttryckta avsikter) påverkar folks uppfattningar om och acceptans av respektive åtgärder.

De förklaringsmodeller vi vanligtvis utgår från är å ena sidan grundade i statsvetenskaplig forskning (t ex betydelsen av förtroende för andra människor och politiska institutioner, upplevd rättvisa, etc.) och å andra sidan discipliner såsom social- och miljöpsykologisk forskning (värderingar, perceptioner och normer), nationalekonomi (t ex kostnadseffektivitet) och mediaforskning (t ex faktorer som rör agenda-setting)

Precis som flera av övriga plattformar arbetar vi främst med kvantitativa datamaterial och metoder och då i form av frågeundersökningar och experiment riktade till medborgare, politiker och företag. Dels utvecklar vi och genomför egna enkätstudier men vi arbetar även i nära samarbete med SOM-institutet. När det gäller experiment och panelstudier så genomförs dessa huvudsakligen inom ramen för de medborgar- och politikerpaneler som utvecklats av forskningslaboratoriet LORE (Laboratory of Opinion Research).

Plattformen välkomnar samarbeten med alla discipliner och forskargrupper som har intresse av att bättre förstå frågor som rör vilken betydelse miljö har för människor och samhällets övriga aktörer, vilken benägenhet aktörer har att ändra beteende och hur miljöåtgärder kan utformas för att uppnå största möjliga acceptans och efterlevnad.
 

Primärforskare

 

 

 

 

 

 

 

Professor Sverker Jagers

031-786 1230

sverker.jagers(@)pol.gu.se

Personlig hemsida

Sidansvarig: Lena Wängnerud|Sidan uppdaterades: 2013-08-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://mod.gu.se/forskning/miljo/
Utskriftsdatum: 2018-01-18